22.4.09

Amors per tota la vida?

“Amors per tota la vida?”

Són minoria absoluta, però algunes parelles mantenen l’amor de per vida. Quin paper juguen en aquestes relacions duradores la bioquímica i els factors socials i culturals? Per intentar trobar una resposta, esbrinem allò que saben les ciències naturals i humanes de l’enamorament i de l’amor. En parlem amb bioquímics, demògrafs, sociòlegs, psicòlegs i antropòlegs, mentre repassem algunes de les millors escenes del cine d’amor.

PER APROFUNDIR:
Ignacio Morgado, Emocions i intel·ligència social, Mina, 2006
Anthony Giddens, La transformación de la Intimidad, Cátedra, 1992
Ulrick Beck i Elisableth Beck-Gernshein, El normal Caos del Amor, El Roure, 1998
Zygmunt Baumann, Amor líquido, acerca de la fragilidad de las relaciones humanas, Fondo de Cultura Económica, 2003
Aaron T. Beck, Con el amor no basta, Paidós