7.2.08

[enigma]El cuadrato mágico

Construir un cuadrado mágico de 5º orden, es decir, distribuir la sucesión de los 25 primeros números naturales en una tabla de 5x5 de manera que la suma de cualquier fila, columna o diagonal de la tabla de cómo resultado el mismo número (en este caso 65)

La solución para la tabla propuesta es:

17 24 1 8 15
23 5 7 14 16
4 6 13 20 22
10 12 19 21 3
11 18 25 2 9

Como fácilmente se puede comprobar la suma de las filas, las columnas (e incluso las diagonales) es igual a 15.

No existe un método general para construir este tipo de cuadrados, pero sí lo hay cuando se trata de cuadrados de orden impar y los números forman una progresión aritmética. Un método es el de Bachet, que ya comentamos en el programa. Otro es el llamado método hindú, que pasamos a describir a continuación.

El método consiste básicamente en ir colocando las cifras sucesivas en diagonal y en orden ascendente (cada cifra en la casilla superior derecha) En el caso en que se trate de un número que esté en la fila superior, el siguiente se coloca en la columna siguiente y en la fila inferior.

En el caso en que se nos salga por la derecha, el número lo situamos en la primera columna y en la fila superior.

En el caso de que la celda correspondiente ya esté ocupada por un número utilizaremos la casilla inmediatamente inferior a la del número correspondiente.


Siguiendo este método podemos construir por ejemplo un cuadrado de orden 5, cuya suma de filas o columnas es siempre 65. Empezaremos colocando el primer número en la casilla central de la primera columna y seguiremos las instrucciones anteriores.


3.2.08

[tema]Creacionisme a casa nostra: com cal reaccionar?

VIDEO: ALLÒ QUE DARWIN SÍ SABIA

Les recents xerrades creacionistes han remarcat la presència a Espanya de posicions properes al disseny intel•ligent, que ja alguns polítics i mitjans de comunicació han abanderat. (Cròniques,2,3,4)

La presència del creacionisme “a casa nostra” planteja el problema de com reaccionar davant d’una visió obertament anticientífica, que en altres parts del món ha assolit una gran visibilitat. Una de les reaccions possibles és liderada per Richard Dawkins, que considera que el problema no és només el creacionisme, sinó la religió en general. La Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico és potser el grup més proper a la posició de Dawkins a Espanya. Aquesta reacció preten contrarrestar l’emergència de posicions anticientífiques en el món religiós (especialment cristià, pel que fa a Europa, 2,3).

Però més d’un ha alertat que aquesta posició pot promoure en el públic la percepció de la presència d’una “guerra” entre dues visions “religioses” igualment arbitràries o bé entre dues teories “cienífiques” igualment viables. Per exemple, l’argument de la llibertat de pensament i expressió s’ha ja fet servir a Espanya per defensar la propaganda creacionista. Per això, National Science Foundation han optat per una posició més “dialogant”, a través de la publicació del llibre “Science, evolution and creationism” que, segons sembla, preten promoure la visió científica entre la majoria de nordamericans que la rebutjen o dubten de la seva validesa. Però, no planteja aquesta actitud els mateixos riscos que la primera?

Mentrestant, han aparescut diverses “guies pràctiques” (2,3) per respondre a les fal•làcies argumentals dels creacionistes. Com sempre, tampoc s’ha d’oblidar que una eina poderosa és la ironia.