3.11.08

Adéu als gens omnipotents

VIDEO: “Adéu als gens omnipotents”

A l’”Einstein a la platja” d’aquesta setmana parlem de com han evolucionat la genètica i el mateix concepte d’expressió gènica, que ha passat d’un absolut determinisme a jugar un paper molt més relatiu. Ho fem amb Miguel Beato, director del Centre de Regulació Genòmica de Barcelona Al reportatge, veiem com les darreres recerques han modificat el determinisme genètic.

Per aprofundir
Matiana González Silva, Del factor sociológico al factor genético. Genes y enfermedad en las páginas de El País (1976-2002)

No hay comentarios: