11.6.09

Obesitat, malaltia i rebuig social

VIDEO: Obesitat, malaltia i rebuig social

L’obesitat no és problema estètic; és una malaltia crònica, complexa i multifactorial i que ha estat batejada per l’organització Mundial de la Salut com epidemia del segle XXI.
Hem convocat a Xavier Formiguera, endocrinòleg i president de la Societat Española per a l’Estudi de l’Obesitat, i a Albert Jovell, director general de la Fundació Josep Laporte i president del Foro Español de Pacientes, per dialogar sobre que en sap la ciència avui i com afronten els afectats la seva malaltia i la discriminació que pateixien. A més a més, veiem tres casos de persones amb sobrepes: com els afecta, la seva lluita, que senten.

No hay comentarios: